Upptäckten i Kiirunavaara

A watercolour painting of an underground mine. Workers meeting a dragon

Det är inte sprängningarna som får berget att mullra på natten, det är drakarna som försöker ta sig ut.

Alternativa titlar:
“De grävde för girigt och för djupt”
“De har ett grottroll!”

Akvarell på A4 papper.

~

“The discovery in Kiirunavaara”
It’s not the explosions that make the mountain rumble in the night, it is the dragons trying to get out.

Alternative titles:
“They delved too greedily and too deep”
“They have a cave troll!”

Watercolour on A4 paper.

Process: