• Målning över en röd stuga med rött stall bredvid i dimma. Ett stort träd står mellan byggnaderna. Marken är lerig och till vänster i bild finns en hage med vitt staket

    The meeting

    It was a gray and cloudy day where the moisture hang heavily in the air and the leaves dripped like a maple tree cut in the completely wrong season. The ground was usually at these times coloured in red, yellow, vague orange and all other possible colours in between, but this year it had mostly become grey and rotten immediately. The rain had recently passed to a still drizzle and a powerful thunderstorm had passed as quickly as it had arrived. Straight down in the pasture it hit! A weak little flash that reminded me of a wispy little fir on Christmas eve. It wasn’t much to have, but the…

  • Målning över en röd stuga med rött stall bredvid i dimma. Ett stort träd står mellan byggnaderna. Marken är lerig och till vänster i bild finns en hage med vitt staket

    Mötet

    Det var en sån där gråmulen dag, när fukten hänger tung i luften och löven liksom droppar likt en lönn beskuren i helt fel årstid. Marken var vid den här tiden vanligtvis färgad i rött, gult, vagt orange och alla andra tänkbara färger däremellan, men i år hade det mest blivit grått och murket med en gång. Regnet hade nyss övergått till en stilla dris och det kraftiga åskvädret hade passerat lika plötsligt som det kom. Rakt ner i hagen slog det! En vek liten blixt som påminde om om en spinkig liten gran på julafton. Den var inte mycket att ha, men knallen! Oj, ja den hade krut i…